Fysiotherapeuten kunnen weer meer patiënten behandelen in hun praktijken.

Fysiotherapeuten kunnen weer meer patiënten behandelen in hun praktijken. Dit staat in een door het RIVM goedgekeurd advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Voor de veiligheid van zowel patiënten als fysiotherapeuten nemen de fysiotherapeuten maatregelen die verband houden met de inrichting…