Bejegeningsregelement

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn door Fysiotherapie Alkmaar een aantal richtlijnen opgesteld:

 

 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.